устойчиво лозрство

Какво е устойчиво,биологично и биодинамично лозарство?

Устойчивото лозарство се ангажира да опазва околната среда и бъдещото екологично благосъстояние на лозята и виното. Има разработени модели за устойчиво лозарството, които [...]