Реколти през годините

Реколта 2009

Настъпването и началото на вегетацията на лозата в пролетните месеци на 2009г започна с известни закъснения.Това се дължеше на ниските зимни температури и [...]

Реколта 2008

Агро климатичните елементи – температура, влага и слънчеава радиация оказват влияние върху развитието на лозата през нейната вегетация.В определени стойности те благоприятстват растежа, [...]