Дегустационни термини

Речник на дегустатора

Какво ли ни казва една дегустационна характеристика?Дума като Баланс,Грапаво,Дълго и т.н,на много любители на виното не говори нищо.Ще се опитам да посоча някой [...]