• Иновации в лозарството: Новите технологии, които променят индустрията

  Технологиите навлизат във всеки сектор и производствено направление, включително и в лозарството. Те имат ключова роля не само за осъществяването на по-прецизно земеделие, но и спомагат за устойчивостта на аграрната икономика.

  Автоматизацията на процесите в земеделието е важна стъпка към екологичното развитие и качеството на био продукцията. Научете кои иновации промениха лозарството и имат ключово влияние върху оптималното управление на ресурсите и изграждането на устойчиви практики.

  Защо е важна цифровизацията?

  Устойчивостта на земеделското производство и по-специално лозарството, се влияе пряко от цифровизацията и иновациите в сферата на технологиите. Цифровизацията има ключова роля за поддържане на почвеното плодородие, следване на принципите за екологичност при отглеждането и производството.

  Благодарение на дигитализацията може да се осъществява прецизно и качествено управление на ресурсите, да се намалят разходите, да се оптимизира обема на продукцията. Това влияе пряко върху аграрната устойчивост.

  Кои иновации в технологиите допринасят за аграрната устойчивост?

  1. Устройства за мониторинг
   Възможността за използване на дронове е сред тези предимства, които помагат на земеделците да проследяват посевите, да наблюдават отделните зони по всяко време, когато е необходимо и да анализират темповете на растеж. Съществуват съвременни устройства, които произвеждат висококачествени изображения, процесът по управлението им е почти изцяло автоматизиран и е подходящ, особено при недостиг на човешки ресурс.
   Други, като геопространствените, спомагат за извършването на много важни процеси, като торене, поливане, контрол върху пестицидите.
  2. Сензори за контрол и регулиране на условията за растеж и развитие
   Ключово за растежа и плодородието на различните култури е поддържането на благоприятни условия на температура и влажност. Чрез използването на сензори за почва и климатични условия ще можете да поддържате добра влажност, температура и ще можете да реагирате с цел запазване на насажденията и продукцията.
  3. Геномно редактиране
   Сред най-големите промени в сферата на технологиите, които се отразяват на отглеждането на лозя, е възможността за създаването на нови сортове, които се характеризират с висока устойчивост на болести и отлични вкусови качества.

  Това са някои от иновациите, които променят лозарството и оптимизират всички земеделски процеси.