Избор на устойчива на засушаването подложка, устойчив сорт грозде и нуждата от напояване

Все повече се вижда промяната на климата в страната ни. Продължителните засушавания, горещини, липса на вода през летните месеци за различните култури показва тази промяна в климата. Лозата като  растение не може да издържа на дълги засушавания.В нашата страна в определени райони задължително трябва да има поливна система за напояване в лозята, липсата ще доведе до по-малки добиви и значителни проблеми за лозата.

Друг фактор който трябва да се има предвид за продължителният живот на лозата при екстремни условия на топлина е избор на лозова подложка.Съществуването и развитието на съвременното лозарство е немислимо без наличието на подходящи за различните климатични и почвени условия и за отделните културни лози филоксеро-устойчиви подложки. По произход всички съществуващи в съвременното лозарство подложки  са свързани с някои от американските видове лози – Vitis riparia,V.rupestris,V. berlandieri, V. cordifolia, V. candicans и техни вариетети. По известни за нашата страна са Америко-Американските хибриди –

Берландиери x Рипария Телеки,селекция Кобер 5ББ,

Берландиери x Рипария селекция Опенхайм 4(SO4)

Берландиери x Рупестрис 110 Рихтер

Берландиери x Рупестрис 1103 Паусен

Берландиери x Рупестрис 140 Руджери

Шасла x Берландиери 41Б,

Феркал

 

Много добре трябва да с проучи почвата в региона на създаване на нови насаждания. Подложката трябва да издържа на карбонати, дълги продължителни засушавания, да е киселинно устойчива.Задължително трябва консултация със специалисти с познания в лозарството и местни производители на посадъчен материал, които имат голяма селекция от местни сортове грозде и подложки.

Почвите увредени от използването на хербициди се нуждаят от повече вода,защото те не позволяват на дъжда да проникне в дълбочина.Корените не могат да проникнат дълбоко и повечето от тях се развиват в горният почвен слой, където няма много вода, тъй като се изпарява бързо.

Местните сортове са решение за намаляване нуждата от напояване. Местните сортове са оцелели в продължение на столетия на климатични промени.Българските сортове грозде Мавруд , Рубин, Мелник 55, Димят, Червен мискет, Кайлъшки мискет и много други, засадени в подходящите микрорайони, с изградена поливна система и добра растителна защита ще доведе до запазване на сортовата селекция на грозде. Селекцията извършена от нашите научни специалисти на най-добре адаптираните клонове към почвено-климатичните фактори и особености на местността, както и адаптацията към абиотичния стрес чрез постоянна модификация на ДНК, са довели до това местните сортове да се развиват в съзвучие с локалните климатични условия. Комбинацията от местни сортове с подходящи подложки е довела наскоро до намаляване на нуждата от вода с 40%.

Коментирайте,това е ваше право